mks_vir 2k7MKS - mks_vir 2k7
start Norma PRO dom firma edukacja rząd
mks_vir DOM mks_vir 2k7 EDUKACJA mks_vir RZĄD
mks_vir 2k7 dom Wersja przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.


mks_vir 2k7 - wersja pudełkowa wersja pudełkowa


mks_vir 2k7 - licencja elektroniczna licencja elektroniczna

mks_vir 2k7 - DOM

- monitor antywirusowy
- skaner dyskowo-plikowy
- skaner poczty elektronicznej
- antyspyware i antyadware
- automatyczna aktualizacja

mks_vir 2k7 - DOM PLUS

- monitor Rejestru
- zapora sieciowa (firewall)
- antyspam
- monitor antywirusowy
- skaner dyskowo-plikowy
- skaner poczty elektronicznej
- antyspyware i antyadware
- automatyczna aktualizacja
Polecamy: