mks_vir 2k7MKS - mks_vir 2k7
start Norma PRO dom firma edukacja rz鉅
mks_vir 2k7 - DOM mks_vir 2k7 - FIRMA mks_vir 2k7 - EDUKACJA mks_vir 2k7 - RZ主
mks_vir 2k7 - RZ主 Wersja przeznaczona wy章cznie dla jednostek sektora publicznego wymienionych w art. 4 ustawy o finansach publicznych.


Cennik mks_vir 2k7

mks_vir 2k7 - RZ主

- monitor antywirusowy
- skaner dyskowo-plikowy
- skaner poczty elektronicznej
- antyspyware i antyadware
- automatyczna aktualizacja

mks_vir 2k7 - RZ主 PLUS

- monitor Rejestru
- zapora sieciowa (firewall)
- antyspam
- monitor antywirusowy
- skaner dyskowo-plikowy
- skaner poczty elektronicznej
- antyspyware i antyadware
- automatyczna aktualizacja
Polecamy: